Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w związku ze znaczącymi wzrostami cen energii elektrycznej, kosztów dystrybucji energii elektrycznej, kosztów materiałów, usług oraz paliw, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zakręciu skierowało wniosek do Regulatora tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 3 lat. Przedłożony wniosek przeszedł proces oceny oraz weryfikacji i został zatwierdzony decyzją Nr LU.RZT.70.3.2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.

Poniżej w odnośniku znajduje się tekst decyzji orzekającej o skróceniu okresu obowiązywania dotychczas obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zatwierdzającej nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Krasnystaw, części Gminy Siennica Różana w miejscowości Stójło oraz części Gminy Rejowiec w miejscowości Hruszów Kolonia i Kobyle, na okres 3 lat.

W nowej taryfie wprowadzono podział na dwie taryfowe grupy odbiorców usług:

 a) Grupa 1– Woda przeznaczona wyłącznie do spożycia lub na cele socjalno-bytowe dla gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy oraz posiadający tytuł prawny do budynków mieszkalnych, rozliczani za ilość dostarczanej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego.

  b) Grupa 2– Odbiorcy usług pobierający wodę m.in. na potrzeby działalności gospodarczej oraz instytucji użyteczności publicznej. Woda przeznaczona do produkcji oraz do spożycia lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców nie wymienionych w Grupie 1, a także woda przeznaczona na cele przeciwpożarowe, zasilania fontann, zdrojów oraz wody zużywanej bezpowrotnie. Odbiorcy rozliczni za ilość wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody zużywanej bezpowrotnie.

Nowe stawki opłat obowiązujące od dnia: 7 lipca 2023 r. do 6 lipca 2024 r.:

  • za pobór wody: Grupa 1 – 3,79 zł/m3
  • za pobór wody: Grupa 2 – 3,88 zł/m3
  • opłata abonamentowa: Grupa 1 – 3,68 zł/miesiąc
  • opłata abonamentowa: Grupa 2 – 6,30 zł/miesiąc

 *- ceny netto (należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8 %)

 Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 

 


 
 

Panel Administratora

Gościmy na stronie:

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Szybki kontakt

Adres: Zakręcie 124B
22-300 Krasnystaw, lubelskie
Telefon +48 (82) 577 83 39
Telefon  +48 5013 539 474
Fax +48 (82) 577 83 39
Jesteś tutaj: Home Taryfa