O nas

 Witamy na stronie internetowej
Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

 

Przedmiotem działalności Gminnego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  jest:

 Świadczymy również usługi w zakresie:

 Zapraszamy do korzystania z naszych usług !

 

Główne Informacje o GPGK  Sp. z o.o. w Zakręciu 124B

 Zgodnie z uchwałą nr IX/71/2003 z dnia 08.IX.2003 r. i XIII/94/2003 z dnia 30.XII.2003 r. Rady Gminy Krasnystaw z przekształcenia Gminnego Zakładu Komunalnego w Krasnymstawie zawiązano jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, o nazwie „Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej”. Siedzibą Spółki jest Zakręcie 124B, 22-300 Krasnystaw. Właścicielem Spółki jest Gmina Krasnystaw, a sądem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193319. Spółka prowadzi działalność gospodarczą należącą do zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej.

- KRS - GPGK Sp. z o.o. 

- Umowa Spółki  

- Sprawozdanie finansowe za 2017 r. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 Godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku
 700 - 1500

Kasa czynna 
od poniedziałku do piątku
700 - 1500