Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych - zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, REJONY styczeń - czerwiec 2020 r.

Rejon I 

Rejon II

Rejon III

Rejon IV

Rejon V