Harmonogram wywozu odpadów na 2017 r. zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2017 r. - zabudowa zagrodowa i jednorodzinna