Harmonogram wywozu odpadów na 2013 r. zabudowa wielorodzinna

 

 Rodzaj odpadu

 LIPIEC 

SIERPIEŃ 

WRZESIEŃ 

 PAŹDZIERNIK

 LISTOPAD 

 GRUDZIEŃ 

Liczba wywozów ogółem 

Odpady zmieszane

 

2 razy/

tydzień

wtorek

piątek

2 razy/

tydzień

wtorek

piątek

2 razy/

tydzień

wtorek

piątek

1 raz/

tydzień 

wtorek

 

1 raz/

tydzień

wtorek

 

1 raz/

tydzień

wtorek

 

39-krotnie

 

Papier

 

 

1 raz/

miesiąc

czwartek

4

1 raz/

miesiąc

czwartek

1

 1 raz/

miesiąc

czwartek

5

 1 raz/

miesiąc 

czwartek

10

1 raz/

miesiąc 

czwartek

14 

1 raz/

miesiąc 

czwartek

19

 6-krotnie

 

Szkło

 

 

 1 raz/

miesiąc

czwartek

11

 1 raz/

miesiąc

czwartek

8

 1 raz/

miesiąc 

czwartek

12

 1 raz/

miesiąc 

czwartek

17

 1 raz/

miesiąc 

czwartek

21

1 raz/

miesiąc 

czwartek

12

6-krotnie

 

Tworzywa sztuczne

 

 

 

 

2 razy/

miesiąc

czwartek

4  /  18

 

 2 razy/

miesiąc

czwartek

1  /  22

 

 

 2 razy/

miesiąc

czwartek

5  /  19

 

 

 1 raz/ 

miesiąc

czwartek

10

  

1 raz/

miesiąc

czwartek

14

 

 1 raz/

miesiąc

czwartek

19

 

9-krotnie